Рада молодих вчених Житомирської політехніки

Державний університет «Житомирська політехніка»

План роботи

План роботи Ради молодих вчених при Державному університеті «Житомирська політехніка» на 2020 рік

№ з/п

Захід

Виконавці, відповідальна особа

Час

(період)

Відділи та структурні підрозділи, пов’язані з виконанням, особа по взаємодії

1. Популяризація наукових знань та можливостей

1.1

Проведення презентацій щодо участі молодих вчених в міжнародних грантових та конкурсних програмах, особливості підготовки документів

Члени ради (представники від факультетів), Голова РМВ

Протягом року

Відділ міжнародних зв’язків, Мамрай Василь Васильович

1.2

Консультування молодих вчених щодо можливості участі у державних та регіональних конкурсах (стипендії, премії тощо) – на отримання грантів, стипендій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших національних стипендій та премій (конкурси, регламент та алгоритм подачі, контрольні дати)

Члени ради (представники від факультетів), Голова РМВ

Протягом року

Науково-дослідна частина, Горкуша Людмила Єреміївна

1.3

Ведення розділу РМВ на офіційному інтернет-ресурсі університету

Секретар РМВ

Протягом року

Відділ комп’ютерних мереж, Вакулович Микола Володимирович

1.4

Ведення сторінки РМВ у соціальній мережі Фейсбук

Секретар РМВ

Протягом року

Відділ комп’ютерних мереж, Вакулович Микола Володимирович

2. Організація науково-дослідної діяльності у університету

2.1

Підготовка пропозиції до керівництва університету у налагодженні зв’язків з провідними підприємствами Житомирської області щодо наукової співпраці (замовлення тематик проведення наукових досліджень)

Діючий склад РМВ, Голова РМВ

Протягом року

Ректорат, декани факультетів

2.2

Ініціювання участі молодих вчених у розробці проектів регіонального розвитку

Діючий склад РМВ

Протягом року

Діючий склад РМВ

3. Проведення наукових заходів

3.1

Участь в організаційних комітетах конференцій університету (міжнародних, міжвузівських, студентських)

Діючий склад РМВ

Протягом року

Діючий склад РМВ

3.2

Проведення спільних заходів з Малою академією наук

Діючий склад РМВ, Голова РМВ

І півріччя 2018 р.

Члени Ради молодих вчених

3.3

Тренінг на тему: «Написання грантових проектів. Грант-райтинг»

Діючий склад РМВ, Голова РМВ, запрошені учасники

Протягом року (за погодженням графіку з адміністрацією університету)

Запрошені лектори

3.4

Семінар для студентської молоді «Наукова діяльність для початківців»

Діючий склад РМВ, Голова РМВ, запрошені учасники

Протягом року (за погодженням графіку з адміністрацією університету)

Запрошені лектори

3.5

Науковий семінар на тему: «Наукометричні бази та практика підготовки статей»

Діючий склад РМВ, Голова РМВ, запрошені учасники

Протягом року (за погодженням графіку з адміністрацією університету)

Запрошені лектори

3.6

Тренинг на тему: «Написання статті англійською мовою, термінологія»

Діючий склад РМВ, Голова РМВ, запрошені учасники

Протягом року (за погодженням графіку з адміністрацією університету)

Запрошені лектори

3.7

Тренинг на тему: «Візуалізація даних»

Діючий склад РМВ, Голова РМВ, запрошені учасники

Протягом року (за погодженням графіку з адміністрацією університету)

Запрошені лектори

3.8

Тренинг на тему: «Основи економіко-математичного моделювання»

Діючий склад РМВ, Голова РМВ, запрошені учасники

Протягом року (за погодженням графіку з адміністрацією університету)

Запрошені лектори

4. Моніторинг результативності молодіжної науки в університеті

4.1

Проведення анкетування молодих вчених університету на предмет визначення основних проблем, побажань та бачення розвитку молодіжної науки в університеті

Голова РМВ, секретар РМВ

Травень 2020 р.

Грудень 2020 р.

Науково-дослідна частина, Горкуша Людмила Єреміївна

4.3

Підвищення рейтингу наукових видань університету

Діючий склад РМВ,

Голова РМВ

Протягом року

Відповідальні секретарі видань