Рада молодих вчених Житомирської політехніки

Державний університет «Житомирська політехніка»

Голова Ради

Катерина Володимирівна Шиманська

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин факультету бізнесу та сфери обслуговування