Рада молодих вчених Житомирської політехніки

Державний університет «Житомирська політехніка»

Структура і склад Ради

Заступник голови ради:

 • Мельник Олександр Леонідович, к.т.н., доцент кафедри галузевого машинобудування (технічні спеціальності)
 • Шиманська Катерина Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин (економічні спеціальності)

Секретар ради:

 • Сазонов Артем Юрійович, к.т.н., доцент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна

Члени ради:

 • Лугових О.О., асистент кафедри М та ІВТ
 • Поліщук О.А., асистент кафедри М та ІВТ
 • Морозов Д.С., старший викладач кафедри БІ та Т
 • Ципоренко В.В., к.т.н., доцент кафедри БІ та Т
 • Левківський В.Л., старший викладач кафедри ІПЗ
 • Гришкун, Є.О., старший викладач кафедри ІПЗ
 • Поліщук О.А., асистент кафедри КІ та КБ
 • Байлюк Є.М., асистент кафедри КІ та КБ
 • Ткачук А.Г., к.т.н., зав кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна
 • Коваль А.В., к.т.н., доцент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна
 • Шавурський Ю.О., к.т.н., доцент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна
 • Ксендзук В.В., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин
 • Лозинський Д.Л., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
 • Полчанов А.Ю., к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту
 • Тростенюк Т.М., асистетн кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
 • Штегін О.О, к.т.н., доцент кафедри прикладної механіки та КІТ
 • Бегерський Д.Б., к.т.н., доцент кафедри автомобілів та механіки технічних систем
 • Ткачук В.О., к.е.н., доцент кафедри управління персоналом та економiки працi
 • Корбут К.Є., аспірант кафедри управління персоналом та економiки працi
 • Балковська В.В, асистент кафедри менеджменту організацій і адміністрування
 • Башинський С.І., к.т.н., доцент кафедри РРКК ім. проф. Бакка М.Т.
 • Барановський А.Ю., аспірант кафедри маркшейдерії
 • Мандро Ю.Н., асистент кафедри екології