Рада молодих вчених Житомирської політехніки

Державний університет «Житомирська політехніка»

Структура і склад Ради

Заступник голови ради:

 • Гуменюк Анна Анатоліївна, к.т.н., доц., доцент кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна, ФКІТМР (технічні спеціальності);
 • Хоменко Ганна Юріївна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, ФСБО (економічні спеціальності);

Секретар ради:

 • Піскун Ігор Анатолійович, аспірант, асистент  кафедри РРКК ім. проф. Бакка М.Т., ГЕФ;

Члени ради:

 • Байлюк Єлізавета Максимівна, асистент кафедри КІ та КБ, ФІКТ;
 • Балицька Наталія Олександрівна, докторант, к.т.н., доц., доцент кафедри ПМ і КІТ, ФКІТМР;
 • Болотіна Вікторія Василівна, асистент кафедри КІ та К, ФІКТ;
 • Вакалюк Тетяна Анатоліївна, д.пед.н., доцент, професор кафедри ІПЗ, ФІКТ;
 • Войціцька Катерина Миколаївна, аспірант, асистент кафедри ЕБ, ПУ та А, ФПУП;
 • Головня Олена Сергіївна, к.пед.н., доцент кафедри КІ та К, ФІКТ;
 • Гришкун Євгеній Олександрович, старший викладач кафедри ІПЗ, ФІКТ;
 • Корніюк Артур Вікторович, аспірант кафедри екології, ГЕФ; асистент кафедри БІ та Т, ФІКТ;
 • Кравчук Антон Романович, аспірант кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна, ФКІТМР;
 • Ксендзук Валентина Віталіївна, к.е.н, доц., доцент кафедри ЕБ, ПУ та А, ФПУП;
 • Куницька Марина Сергіївна, аспірант, асистент кафедри маркшейдерії, ГЕФ;
 • Левківський Віталій Леонідович, старший викладач кафедри КН, ФІКТ;
 • Лозинський Дмитро Леонідович, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, ФБСО;
 • Лугових Оксана Олександрівна, старший викладач кафедри М та ІВТ, ФКІТМР;
 • Мельник Олександр Леонідович, к.т.н., доцент кафедри ГМ, ФКІТМР;
 • Мельник Вікторія Вікторівна, асистент кафедри екології, ГЕФ;
 • Морозов Дмитро Сергійович, старший викладач кафедри БІ та Т, ФІКТ;
 • Орлова Катерина Євгенівна, к.е.н., доцент кафедри М і П, ФСБО;
 • Покотило Олександра Андріївна, асистент кафедри КІ та КБ, ФІКТ;
 • Полчанов Андрій Юрійович, д.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту, ФСБО;
 • Сергієнко Лариса Василівна, к.держ.упр., доцент ЕБ, ПУ та А, ФПУП;
 • Тичина Вікторія Павлівна, к.ю.н., доцент кафедри П та ПОД, ФПУП;
 • Ткачук Андрій Геннадійович, к.т.н., доцент, зав. кафедри А та КІТ ім. проф. Б.Б. Самотокіна, ФКІТМР;
 • Ткачук В’ячеслав Олександрович, к.е.н., доцент кафедри ЦЕ та МЕВ, ФСБО;
 • Тростенюк Тетяна Михайлівна, аспірант, асистент кафедри ЕБ, ПУ та А, ФПУП;
 • Уваєва Олена Іванівна, д.б.н., доц., професор кафедри екології, ГЕФ;
 • Черниш Оксана Андріївна, к.філол.н., доцент кафедри Т та ПЛ, ФПУП;