Рада молодих вчених Житомирської політехніки

Державний університет «Житомирська політехніка»

Виконання науково-дослідних тем

Молоді вчені університету активно проводять наукові дослідження, долучені до виконання держбюджетних та госпрозрахункових науково-дослідних тем:

– №42 “Механізм економіко-екологічної реабілітації суб’єктів господарювання від надзвичайних cитуацій, бойових дій як складова національної безпеки” (науковий керівник – д.е.н., доцент Грицишен Д.О., номер державної реєстрації – 0116U005482)

– №44 “Політика щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб при загрозах національній безпеці та постконфліктному стані економіки” (науковий керівник – д.е.н., професор Євдокимов В.В., номер державної реєстрації –  0117U006473)

– №45 “Автоматизована система моніторингу наявності шкідливих та вибухонебезпечних газів на основі міні безпілотних літальних апаратів” (науковий керівник – к.т.н. Коваль А.В., номер державної реєстрації – 0117U006474)

– №46 “Наукові основи відновлення лісогосподарських заходів у лісах, віднесених до зони безумовного відселення” (науковий керівник – к.с.-г. н., доцент Давидова І.В., номер державної реєстрації – 0117U006475)

– №47 “Розробка нових і вдосконалення існуючих методів та алгоритмів побудови раціональних маршрутів руху транспортних засобів” (науковий керівник – к.т.н., доцент Морозов А.В., номер державної реєстрації – 0117U006476)

– №48 “Трансформація соціальної відповідальності бізнесу в умовах гібридної війни” (науковий керівник – д.е.н., професор Жиглей І.В., номер державної реєстрації – 0117U006477)