Рада молодих вчених Житомирської політехніки

Державний університет «Житомирська політехніка»

Перемоги на конкурсах

Перемога НТР молодих вчених ЖДТУ«Алгоритмічно-програмне забезпечення обробки сигналів для мобільного комплексу радіомоніторингу» – єдиний в Житомирській області проект, що увійшов до переліку проектів-переможців конкурсного відбору проектів наукових робіт, НТР молодих вчених, фінансування яких розпочнеться з 2019 року за рахунок коштів державного бюджету.

Керівник НТР –  Ципоренко Віталій Валентинович, к.т.н., доцент кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій;

Відповідальні виконавці НТР:

Сазонов Артем Юрійович, к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна;

Лугових Оксана Олександрівна, старший викладач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки;

Левківський Віталій Леонідович, старший викладач кафедри комп’ютерних наук, аспіранта кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки;

Хоменко Інна Миколаївна, аспірантка кафедри прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій;

Петросян Арсен Русланович, студент групи ПІ-54 факультету інформаційно-комп’ютерних технологій.