Рада молодих вчених Житомирської політехніки

Державний університет «Житомирська політехніка»

Наукові роботи молодих вчених

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК:


НДР “Механізм економіко-екологічної реабілітації суб’єктів господарювання від надзвичайних ситуацій, бойових дій як складова національної безпеки

Науковий керівник – д.е.н., проф. Грицишен Д.О.

Початок виконання – 01.08.2016 р. Кінець виконання – 31.07.2018 р.

Обсяг фінансування на 2018 р. – 145,000 тис. грн.

 

НДР “Політика щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб при загрозах національній безпеці та постконфліктному стані економіки

Науковий керівник – д.е.н., проф. Євдокимов В.В.

Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець виконання – 30.09.2019 р.

Обсяг фінансування на 2018 р. – 396,000 тис. грн.

 

НДР “Трансформація соціальної відповідальності бізнесу в умовах гібридної війни

Науковий керівник – д.е.н., проф. Жиглей І.В.

Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець виконання – 30.09.2020 р.

Обсяг фінансування на 2018 р. – 500,000 тис. грн.

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУК ПРО ЖИТТЯ ТА РОЗВИТОК БІОТЕХНОЛОГІЙ:


НДР “Наукові основи відновлення лісогосподарських заходів у лісах, віднесених до зони безумовного відселення

Науковий керівник – к.с.-г. н., доц. Давидова І.В.

Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець виконання – 30.09.2020 р.

Обсяг фінансування на 2018 р. – 501,000 тис. грн.

 

 

Прикладні наукові дослідження. Інформаційні та комунікаційні технології:


НДР “Автоматизована система моніторингу наявності шкідливих та вибухонебезпечних газів на основі міні безпілотних літальних апаратів

Науковий керівник – к.т.н. Коваль АВ..

Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець виконання – 30.09.2020 р.

Обсяг фінансування на 2018 р. – 360,000 тис. грн.

 

НДР “Розробка нових і вдосконалення існуючих методів та алгоритмів побудови раціональних маршрутів руху транспортних засобів

Науковий керівник – к.т.н., доц. Морозов А.В.

Початок виконання – 01.10.2017 р. Кінець виконання – 30.09.2019 р.

Обсяг фінансування на 2018 р. – 335,000 тис. грн.

 

 

ГОСПДОГОВІРНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ НДР:


Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій

НДР “Методи, алгоритми, засоби обробки та розпізнавання зображень у задачах побудови раціональних маршрутів руху безпілотних літальних апаратів”.

Замовник – ТОВ «Екта-Пром»

Науковий керівник – к.т.н., доц. Морозов А.В.

Початок виконання – 01.02.2017 р. Кінець виконання – 31.12.2018 р.

Обсяг фінансування – 5,0 тис. грн.

 

Факультет обліку і фінансів 

НДР “Розвиток теорії та методології організації бухгалтерського обліку в умовах аутсорсингу”.

Замовник – ТзОВ «Альт-мед»

Науковий керівник – д.е.н., проф. Легенчук С.Ф.

Початок виконання – 30.06.2016 р. Кінець виконання – 30.06.2018 р.

Обсяг фінансування– 20,0 тис. грн.

 

Факультет економіки та менеджменту

НДР «Фінансова складова планування інноваційно-технологічної модернізації підприємства»

Замовник – ТОВ «Вайтвуд»

Науковий керівник – к.е.н., доц. Бужимська К.О.

Початок виконання – 01.11.2017 р. Кінець виконання – 01.11.2019 р.

Обсяг фінансування – 2,5 тис. грн.